OBS!
Nettleseren din har ikke Javascript aktivert. Da får du ikke utført beregninger.
Snakk med dataansvarlig om du er usikker.
(I Internet Exporer prøv : Verktøy | Alternativer for Internett | Sikkerhet | Egendefinert nivå | Skript | Aktiv skripting på)ØKONOMISKE NØKKELTALL VED PROSJEKTAKTIVITETER
 
Skriv egne tall i felt og ditt mål i felt.
Beregn resultat og vis dagram med
Avansert: Anvend uttrykk som "(5+2,3)x2", og evt.

 
Prosjektnavn:
År:  
Resultat Endr./år
Driftsinntekter %
Lønn %
Vareforbruk %
Andre kostnader %
Totale kostnader
Prosjekt inntekt
Prosjekt kostnad
Driftsresultat
Finans+Ekstraord
Tot.resultat

Balanse (gj.snitt)
Betalingsmidler %
Kundefordringer %
Varelager %
Omløpsmidler
Anleggsmidler %
Eiendeler/Tot.kap

Leverandørgjeld %
Annen gjeld langs+korts %
Egenkapital


©Tekno Inform AS 2001-2002
- effektive tiltak innen forsyning, logistikk og IT -
www.teknoinform.no

Synes du andre bør se dette? Send linken videre her


GI feedback på kalkulatoren!
Sett din tallkarakter her